Cẩm Nang Du Lịch - An Giang

Giá xe tháng 9/2016

 (selfie)  VŨNG TÀU – LONG HẢI 1N - -  XE 7C 1TR600 - XE 16C 1TR900 – 29C 2TR500 (selfie)  VŨNG TÀU – LONG HẢI 2N - -  XE 7C 2TR300 – XE 16C 2TR600 – 29 C 3TR500 (selfie)  HỒ TRÀM – LÔC AN 1N - - XE 7C 1TR800 – XE 16C 2TR200 – 29C 3TR000 (selfie)  HỒ TRÀM – LỘC AN 2N - - XE 7C 2TR500 – XE 16C 3TR000 – 29C 4TR00 (selfie)  BÌNH CHÂU – HỒ CỐC 1N - - XE 7C 2TR000 – 16C 2TR500 – 29C 3TR400 (s...