An toàn và bảo mật thông tin khách hàng

Website TMĐT bán hàng www.newdiscovery.vn luôn đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ. Chỉ nhân viên Công ty TNHH MTV Du Lịch Khám Mới tùy theo cấp bậc nghiệp vụ quản lý được giao nhiệm vụ mới có quyền truy cập sử dụng thông tin khách hàng.

  • Ngăn ngừa các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép:
    • Theo dõi và ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng thông tin trái phép: bán thông tin cho bên thứ 3, sử dụng thông tin với mục đích riêng, bất kỳ hành vi sử dụng thông tin chưa báo cáo cấp lãnh đạo có thẩm quyền.
    • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép: xóa thông tin khi chưa có sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Website newdiscovery.vn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo bằng email hoặc điện thoại.

Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người dùng, newdiscovery.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.